Продукция >> Триосни автовозни ремаркета за превозна два автомобила

Стоманена носеща конструкция
Независимо триосно торсионно окачване KNOTT
Инерционна спирачна система KNOTT
Транспортни пътеки

L
B
Пълна маса
Макс. товароносимост
8000-9000
2000-2200
2600 kg
3500 kg