Продукция >> Колесар за лодки

изпълнение след съгласуване с клиента
максимална товароносимост от 750-3500 кг